http://www.wulian.cc/english/chanpin/chakan_shujuchuanshu.aspx?title=Wireless+Smart+Socket.